Humler til pollinering

Etter Biobest Group NV og VekstMiljø AS kjøp av Pollinering AS, vil nå alle henvendelser angående prognoser og ordrer plasseres hos VekstMiljø AS. All håndtering av ferdige humlebol samt utlevering av disse vil også foregå fra VekstMiljø sitt lager. Det satses på en lik ordning som vi idag har med nyttedyr, der vi samkjøre nyttedyr…

YaraTera SUPER FK 30

YaraTera® SUPER FK™ 30 Sterkere og friskere vekster Kraftigere rotsystem – økt avling SUPER FK 30 SUPER FK 30 er det nyeste produktet i Super FK. Det er en pH nøytral flytende PK-gjødsel der 30% av produktets P- innhold kommer fra SUPER FK-fosfat. De resterende 70% av P-innholdet består av andre polyfosfater. Sammensetningen av SUPER FK…

MENNO Florades

Desinfeksjonsmiddelet MENNO Florades mot Sopp, Bakterier, Virus og Viroider. Desinfeksjon blir stadig en mer omfattende, men det er allikevel nødvendig for i ikke risikere smitte fra fjorårets avling. Dette har vi nå en løsning på! Desinfeksjonsmiddel for Prydplante- grønnsaksdyrking samt potetproduksjon og lager.  Unngå sykdomsmitte fra sluttsesong til ny sesong.     Til bruk på alle…