Nye bolkasse

Humlebol i ny uniform Vi butter nå ut den tidligere hvite humlebol kassen, til fordel til ny og brukervennlig bolkasse. Fra og med uke 25 sender vi ut den nye «Lima» boksen, som er den velkjente Biobest boksene. Det blir ikke så store forandringer for deg som forbruker for uten om utseende, ventilasjonsmulighet samt åpning.…

Humler til pollinering

Etter Biobest Group NV og VekstMiljø AS kjøp av Pollinering AS, vil nå alle henvendelser angående prognoser og ordrer plasseres hos VekstMiljø AS. All håndtering av ferdige humlebol samt utlevering av disse vil også foregå fra VekstMiljø sitt lager. Det satses på en lik ordning som vi idag har med nyttedyr, der vi samkjøre nyttedyr…