Humler til pollinering

Etter Biobest Group NV og VekstMiljø AS kjøp av Pollinering AS, vil nå alle henvendelser angående prognoser og ordrer plasseres hos VekstMiljø AS. All håndtering av ferdige humlebol samt utlevering av disse vil også foregå fra VekstMiljø sitt lager. Det satses på en lik ordning som vi idag har med nyttedyr, der vi samkjøre nyttedyr…