YaraTera® SUPER FK™ 30

Sterkere og friskere vekster

Kraftigere rotsystem – økt avling

SUPER FK 30

SUPER FK 30 er det nyeste produktet i Super FK. Det er en pH nøytral flytende PK-gjødsel der 30% av produktets P-

innhold kommer fra SUPER FK-fosfat. De resterende 70% av P-innholdet består av andre polyfosfater. Sammensetningen av SUPER FK 30 muliggjør en klar og pH-nøytral flytende PK-gjødsel med 30% innhold av SUPER FK.

Enklere og tryggere å bruke

SUPER FK 30 er et pH-nøytralt produkt og er derfor enkel og trygg å bruke. Den originale SUPER FK inneholder 100% polyfosfat, som har pH over 11. Det er den reneste varianten av polyfosfat, men syre må tilsettes fordi gjødseloppskriften påvirkes. Fordi SUPER FK 30 er pHnøytral er det nok å tilsette 10 til 20 liter til B-tanken (100×1000), for å oppnå alle fordeler ved bruk.

Resultat og fordeler

Bruk av SUPER FK 30 gir like bra resultat som andre SUPER FK produkter. Rengjøringseffekten av dryppvanningssystemet tilsvarer også de andre produktene.

Fordeler med YaraTera
SUPER FK 30:

  • Et bedre utviklet rotsystem
  • Sterkere og friskere planter som vokser raskere
  • Bedre avling, både kvantitet og kvalitet
  • Forhindrer næringsutfelling ved pH > 6,2 i vanningssystemet
  • Rengjørende effekt på dryppvanningssystemet

    YaraTara SUPER FK 30

Til nettbutikk